Každý účastník dopravního provozu, který je vlastníkem motorového vozidla, je povinen uzavřít povinné ručení, jelikož mu to přikazuje sám zákon. To již ale není případ havarijního pojištění, které povinné rozhodně není.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění prakticky doplňuje povinné ručení. Při havárii, v případě, že máte uzavřené povinné ručení, bude pojišťovna hradit jen a pouze škody, které jste způsobili na cizích vozidlech. Škody na vlastním vozidle si tak již musíte hradit sami. Proto, pokud nechcete tyto náklady hradit z vlastní kapsy, měli byste si sjednat havarijní pojištění.

Zajímá vás, co vše za vás zaplatí pojišťovna, v případě sjednaného havarijního pojištění?

Havarijní pojištění vás ochrání před škodami, které vzniknou na vašem vozidle v důsledku havárie, poškození vozidla přírodními živly, poškození vozidla vandaly, v důsledku odcizení či neoprávněnému užití vozidla (tohle vše je součástí standardního havarijního pojištění). Čili je to pojištění, které se sjednává pro krytí škod, které byly způsobeny na vašem vozidle, ať už vaší vinnou nebo vinnou někoho či něčeho jiného.

Havarijní pojištění funguje na principu spoluúčasti. Neznamená to tedy, že by pojišťovna za vás zaplatila úplně vše, ale poměrnou část platíte i vy. Při sjednávání havarijního pojištění si tak musíte vybrat, zda budete v případě čerpání havarijního pojištění hradit jen procentuelně vyjádřenou část škod nebo zda budete vždy platit určitou fixní sumu, kterou budete platit, v případě havárie či poškození vozidla přírodními živly, platit vždy.

Ceny havarijního pojištění se velice liší, jelikož se odvíjí od mnoha rozličných faktorů, navíc každá pojišťovna vypočítává cenu havarijního pojištění podle vlastních algoritmů. Ceny za havarijní pojištění si můžete porovnat na adrese:

http://iruceni.cz/pojisteni-vozidla