Jakmile se stanete vlastníkem vozidla a vyrazíte s ním brázdit ulice velkoměsta (nebo malých vesnic), přibude vám jednoznačná povinnost si zjednat povinné ručení, jelikož povinnost uzavřít toto pojištění má každý vlastník motorového vozidla, kterému byla přidělena registrační značka či technický průkaz. Povinné pojištění vozidel se samozřejmě  vztahuje také na případy, kdy je vše motorové vozidlo i jinak využíváno k provozu na pozemních komunikacích.

V případě, že máte uzavřené povinné ručení, bude pojišťovna, u které máte povinné ručení sjednané, za vás hradit škody, které jste způsobili na ostatních vozidlech. Pojišťovna za vás však již nebude hradit škody, které vzniknou na vašem vozidle v důsledku havárie, poškození vozidla přírodními živly, poškození vozidla vandaly či v důsledku odcizení nebo při neoprávněnému užití vozidla jinou osobou. K tomu slouží havarijní pojištění, které funguje na principu spoluúčasti, kdy určitou část nákladů budete radit také.

Další možností, jak minimalizovat náklady při poškození vozidla, je sjednání si dalších doplňkových pojištění vozidel. Tato doplňková pojištění vozidel se také nazývají jako připojištění, která vám zajistí ochranu proti zničení či poškození skel, sedadel a zavazadel, úrazové pojištění řidiče a cestujících, pojištění náhradního vozidla či pojištění asistenčních služeb a právní ochranu.

Při sjednávání pojištění prověřuje většina pojišťoven i průběh předchozích pojištění. Respektive bezeškodní průběh. V případě, že na vašem vozidle po více let nebyla spáchána žádná škoda, můžete dostat i výrazné slevy při uzavírání nového pojištění, slevu můžete obdržet ale i v průběhu již běžícího pojištění.

Chcete-li si srovnat ceny pojištění pro vaše motorové vozidlo, navštivte stránky, které vám poskytnou informace týkající se pojištění vozidel.